Ειδήσεις: ΜΥΤIΛΗΝΗ, ΛΕΣΒΟΣ
Εφημερίδα Αιολικά Νέα: Μυτιλήνη, Λέσβος Τουριστικός Οδηγός Λέσβου πάντα μαζί!

  Ειδήσεις - Ρεπορτάζ

Θεματικές Σελίδες
  Υγεία
  Blogόσφαιρα
  Εκπαίδευση
  Πολιτισμός
  Αθλητικά
  Ψυχαγωγία
  Ελλάδα - Κόσμος
  Οικονομία
  Πλανήτης Γη

Ειδικές Στήλες
  Συνεντεύξεις
  Λεύκωμα
  Σχόλια
  Ωροσκόπιο
  Ενδότυπος
  Ειδήσεις του φαξ
  Φλας Μπακ
  Αρθρογραφίες
  Δραστηριότητα βουλευτών
  Σκίτσα
  Ηχώ προσλήψεων
  Ηχώ δημοπρασιών
  Το καλάθι της νοικοκυράς
  Στήλη Νεολαίας
  Στήλη συνταγών
  Στήλη των ζώων

Αναζητηση

ΑΡΧΕΙΟ


Newsletter
Τροποποίηση εγγραφής

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Τουριστικός Οδηγός Λέσβου

Τουριστικός Οδηγός Λήμνου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δήλωση απορρήτου και προστασία προσωπικών δεδομένων

Πολιτική συλλογής προσωπικών δεδομένων

Κατά την εγγραφή του χρήστη στο site aiolikanea.gr, θα του ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Χώρα, Νομός, Πόλη, Φύλο, Ημερομηνία γέννησης, Απασχόληση, Επίπεδο μόρφωσης, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α. Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να ζητηθούν και για πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες του aiolikanea.gr.

Το aiolikanea.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:

 • εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το aiolikanea.gr στους χρήστες του,
 • ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,
 • επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
 • ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες του aiolikanea.gr,
 • ενημέρωση τους σχετικά με νέες υπηρεσίες,
 • εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.

Κατ' εξαίρεση το aiolikanea.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων,
 • Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά προσωπα με τα οποία συνεργάζεται το aiolikanea.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το aiolikanea.gr,
 • Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Διόρθωση - διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Το aiolikanea.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν / επικαιροποιήσουν ή ακόμα και απλώς να ακυρώσουν την εγγραφή τους, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του aiolikanea.gr.

IP Addresses

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες του aiolikanea.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του aiolikanea.gr (server, database, δικτύου κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του aiolikanea.gr δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

Cookies

Το aiolikanea.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies.

Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του aiolikanea.gr. Ενδεικτικά τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους:

 • Για την παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες, μέσω εισόδου στο λογαριασμό τους (login),
 • Για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες,
 • Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας,
 • Για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του aiolikanea.gr,
 • Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του,
 • Για την εμφάνιση πληροφοριών στους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες που τυχόν έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους.

Ο χρήστης του aiolikanea.gr μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του aiolikanea.gr, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες (όπου απαιτείται να γίνεται login).

Το aiolikanea.gr χρησιμοποιεί για τη διαχείριση, διανομή και παρακολούθηση των διαφημιστικών του καμπανιών, ειδική εφαρμογή AdServer, η οποία αποτελεί module του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου «Bitrix Site Manager». Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιεί για την εύρυθμη λειτουργία της τη μέθοδο των cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να διαμορφώσετε μόνοι σας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, ώστε να αποτρέψετε την τοποθέτηση cookies στον υπολογιστή σας, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

 • Αν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα Internet Explorer έκδοση 5.0 ή 5.5:
  Ακολουθήστε τη διαδρομή: "Εργαλεία" (Tools), "Επιλογές Internet" (Ιnternet options), "Ασφάλεια" (Security) και μαρκάρετε (highlight) την επιλογή "Προεπιλεγμένο Επίπεδο" (Default internet zone) και κατόπιν ορίστε "Υψηλό" (High) το "Επίπεδο ασφαλείας" (Security level). Ακολούθως στο φάκελο Cookies (c:/windows/cookies) διαγράψτε όλα τα εμπεριεχόμενα αρχεία. Μελλοντικά ο φυλλομετρητής σας δεν θα δέχεται πλέον νέα cookies.
 • Αν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα Internet Explorer έκδοση 6.0 ή νεότερη:
  Ακολουθήστε τη διαδρομή: "Εργαλεία" (Tools), "Επιλογές Internet" (Ιnternet options), "Ασφάλεια" (Security) και μαρκάρετε (highlight) την επιλογή "Προεπιλεγμένο Επίπεδο" (Default internet zone). Κατόπιν ορίστε "Υψηλό" (High) το "Επίπεδο ασφαλείας" (Security level). Ακολούθως από την διαδρομή "Εργαλεία" (Tools), "Επιλογές Internet" (Ιnternet options), από την καρτέλα "Γενικά" (General) πατήστε το κουμπί "Διαγραφή Cookies" (Delete Cookies). Μελλοντικά ο φυλλομετρητής σας δεν θα δέχεται πλέον νέα cookies.
 • Αν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα FireFox:
  Ακολουθήστε τη διαδρομή: "Εργασίες" (Tools), "Επιλογές" (Options) από το μενού ώστε να εμφανιστεί το παράθυρο των επιλογών. Επιλέξτε την καρτέλα "Απόρρητο" (Privacy) και κάντε click στην επιλογή "Cookies". Πατήστε το κουμπί "Εκκαθάριση" (Clear) και αφαιρέστε την επιλογή στο checkbox "Ενεργοποίηση Cookies" (Allow sites to set cookies). Πατήστε ΟΚ στο παράθυρο επιλογών. Μελλοντικά ο φυλλομετρητής σας δεν θα δέχεται πλέον νέα cookies.
 • Αν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα Νetscape Νavigator έκδοση 7.0 ή νεότερη:
  Ακολουθήστε τη διαδρομή: Edit, Preferences, Advanced και Advanced και κάντε click στην επιλογή: Cookies. Κατόπιν επιλέξτε «Warn me before accepting a cookie», είτε «Disable cookies». Ακολούθως στο μενού «Έναρξη» (Start), στην Εύρεση (Find) αναζητήστε τα αρχεία cookies.txt. Όταν τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανιστούν, διαγράψτε όλα τα αρχεία και κατόπιν κλείστε και επανεκκινήστε το Νetscape Νavigator. Αναλόγως με την επιλογή σας είτε σας εμφανίζεται ειδοποίηση αποδοχής ή απόρριψης για τα νέα cookies είτε δεν θα δέχεστε καθόλου νέα cookies.
 • Αν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα Opera 7.5 ή νεότερη:
  Για να διαχειριστείτε τα cookies στο φυλλομετρητή Opera, ακολουθήστε τη διαδρομή: "Αρχείο" (File), "Επιλογές" (Preferences). Επιλέξτε την καρτέλα "Προστασία Απορρήτου" (Privacy) στα αριστερά του μενού. Στην ενότητα "Cookies" σας δίνεται η επιλογή: "Απόρριψη Cookies" (Do not accept cookies). Μελλοντικά ο φυλλομετρητής σας δεν θα δέχεται πλέον νέα cookies.

Επικοινωνία

Εάν αδυνατείτε να εφαρμόσετε τη διαδικασία αποτροπής των cookies σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, ή για οποιοδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τεχνικό Τμήμα της Komotini On-Line μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: webmaster@aiolikanea.gr ή τηλεφώνου: 25310 36699.

ΟΔΗΓΟΙ
Επαγγελματικός Οδηγός Λέσβου

Οδηγός Ψυχαγωγίας Λέσβου

Τουριστικός Οδηγός Λέσβου

Τουριστικός Οδηγός Λήμνου


ΑΤΖΕΝΤΑ
Κάντε κλικ στην ημερομηνία για να δείτε τις εκδηλώσεις αυτής της ημέρας:
« Δεκέμβριος » « 2008   *
Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ
Σημερά ανοιχτά:
Tις καθημερινές όλα τα πρατήρια βενζίνης παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Iσχύει ελεύθερο ωράριο.
Επόμενες μέρες »
ΧΡΗΣΙΜΑ
Χρήσιμα τηλέφωνα

Πρόβλεψη καιρού

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Lesvos Blogs
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Άλλες δημοσκοπήσεις »
Εισοδος
Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης;
  Ξεχάσατε το password σας;

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Μικρές Αγγελίες
Κοινωνικά
Δημοσιεύσεις
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Πρόγραμμα TV
Επιλογές TV
Πρόγραμμα Cinema
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Πρόγραμμα αεροπλάνων
Πρόγραμμα πλοίων
Πρόγραμμα ΚΤΕΛ
Komotini On-Line Ανάπτυξη: Komotini On-Line
Φιλοξενία: MyHost
Powered by Bitrix Site Manager
Πληροφορίες για το site
Εφημερίδα «Αιολικά Νέα» | Όροι χρήσης | Δήλωση απορρήτου | Διαφήμιση | Επικοινωνία
Copyright © Γ. Κονδυλούδης & ΣΙΑ - Αιολικές Εκδόσεις Ο.Ε. 2006
Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρων των άρθρων επιτρέπεται μόνο με τη γραπτή άδεια του εκδότη.
Αγ. Ειρήνης 3β, 811 00 Μυτιλήνη, Τηλ: 22510 43350, E-mail: info@aiolikanea.gr